Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Blazing Wikia
Advertisement
Effect
Lowers chance of receiving jutsu sealing.

F/B Skills

Field Skill

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 10%-15%
Card-0163.png Card-0192.png

Card-0287.png Card-0319.png Card-0604.png


Card-0836.png


Card-0837.png

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 15%-20%
Card-0142.png Card-0164.png Card-0193.png Card-0289.png Card-0339.png Card-0392.png Card-0438.png Card-0629.png Card-0829.png

Card-0288.png Card-0320.png Card-0605.png

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 20%-25%
Card-0484.png Card-0534.png Card-0688.png Card-0727.png Card-0795.png Card-0798.png

Card-0143.png Card-0290.png Card-0340.png Card-0393.png Card-0431.png Card-0439.png Card-0630.png Card-0650.png Card-0665.png Card-0830.png


Card-0666.png

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 20%-30%
Card-0856.png Card-2128.png

Card-2092.png

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 20%-40%
Card-2084.png
Lowers chance of receiving jutsu sealing by 25%-30%
Card-0451.png Card-0493.png Card-0573.png Card-0756.png

Card-0485.png Card-0535.png Card-0689.png Card-0728.png Card-0749.png Card-0753.png Card-0796.png Card-0799.png Card-2102.png


Card-0495.png Card-0690.png Card-0750.png Card-2103.png

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 25%-35%
Card-0862.png Card-0865.png

Card-0898.png

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 30%-35%
Card-0452.png Card-0494.png Card-0574.png Card-0757.png

Card-0575.png

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 30%-40%
Card-0857.png Card-0863.png Card-0866.png Card-2129.png

Card-0864.png Card-0867.png Card-2130.png

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 50%-60%
Card-0833.png

Buddy Skill

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 10%
Card-2022.png
Lowers chance of receiving jutsu sealing by 15%
Card-0169.png Card-0192.png

Card-0233.png Card-0308.png Card-0319.png Card-0484.png Card-0821.png Card-2055.png


Card-2023.png Card-2124.png

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 20%
Card-0152.png Card-0170.png Card-0193.png Card-0313.png Card-0370.png Card-0392.png Card-0493.png Card-0604.png Card-0839.png

Card-0234.png Card-0309.png Card-0320.png Card-0485.png Card-0822.png Card-2056.png

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 25%
Card-0534.png Card-0727.png Card-0873.png

Card-0153.png Card-0314.png Card-0371.png Card-0393.png Card-0406.png Card-0431.png Card-0494.png Card-0605.png Card-0650.png Card-0665.png Card-0840.png


Card-0495.png Card-0666.png

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 30%
Card-0451.png Card-0576.png Card-0618.png Card-0854.png Card-2006.png

Card-0535.png Card-0728.png Card-0753.png Card-0874.png Card-2082.png Card-2092.png


Card-2083.png

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 35%
Card-0452.png Card-0577.png Card-0619.png Card-2007.png Card-2102.png

Card-0578.png Card-0620.png Card-2008.png Card-2103.png

Lowers chance of receiving jutsu sealing by 40%
Card-0855.png

Sync Skills

Character % Rate
Sync With Akatsuki
Card-0351.png 5%
Card-0831.png

Card-0832.png

10%
Card-0727.png Card-2048.png

Card-0728.png Card-2049.png

15%
Sync With All Except Heart
Card-2028.png 30%
Sync With All Except Long Range
Card-2050.png 15%
Sync With All Except Mid Range
Card-0174.png 15%
Sync With All Except Skill
Card-0248.png

Card-0249.png

5%
Card-0362.png

Card-0363.png

15%
Sync With All Except Wisdom
Card-0394.png

Card-0395.png Card-2033.png Card-2044.png


Card-2045.png

15%
Sync With Body
Card-0281.png

Card-0282.png

10%
Card-0515.png Card-0880.png

Card-0516.png Card-0881.png Card-2017.png Card-2023.png


Card-2018.png

15%
Card-0798.png

Card-0799.png

20%
Card-0879.png 30%
Sync With Bravery
Card-0277.png Card-0337.png

Card-0278.png Card-0338.png

15%
Card-2125.png

Card-2126.png Card-2133.png

20%
Sync With Bravery and Wisdom
Card-0257.png

Card-0258.png

5%
Sync With Heart
Card-0392.png Card-0604.png Card-2000.png

Card-0293.png Card-0393.png Card-0459.png Card-0605.png Card-0890.png Card-2001.png

10%
Card-0167.png Card-0219.png

Card-0168.png Card-0220.png

15%
Card-2078.png

Card-0599.png Card-2079.png


Card-0600.png

25%
Card-2113.png 50%
Sync With Heart, Skill and Body
Card-0211.png 15%
Sync With Hidden Leaf
Card-0845.png 10%
Card-0839.png

Card-0238.png Card-0418.png Card-0840.png Card-0899.png Card-2034.png Card-2061.png


Card-2035.png

15%
Card-0508.png Card-0510.png

Card-0509.png Card-0511.png


Card-2091.png

20%
Card-0410.png 25%
Card-0891.png

Card-0892.png Card-2028.png

30%
Sync With Long Range
Card-2050.png 15%
Card-0858.png 33%
Sync With Mid Range
Card-0890.png 10%
Card-0386.png 15%
Card-0587.png

Card-0588.png Card-0853.png

20%
Sync With Mid and Long Range
Card-0328.png Card-0481.png 15%
Card-0502.png

Card-0503.png

20%
Sync With Ninja Alliance
Card-2061.png 15%
Sync With Sand
Card-0439.png 15%
Sync With Senju Clan
Card-2017.png

Card-2018.png

15%
Card-2028.png 30%
Sync With Short Range
Card-0247.png Card-0816.png 10%
Card-0896.png

Card-0838.png Card-0881.png Card-0897.png

15%
Sync With Short and Long Range
Card-0504.png

Card-0505.png

20%
Sync With Short and Mid Range
Card-0311.png 15%
Sync With Skill
Card-0442.png

Card-0443.png

5%
Card-0308.png Card-0821.png Card-0829.png

Card-0309.png Card-0822.png Card-0830.png Card-0832.png

10%
Card-0150.png Card-0221.png Card-0436.png

Card-0151.png Card-0222.png Card-0437.png

15%
Card-0826.png

Card-0827.png


Card-0828.png

20%
Card-0819.png

Card-0820.png

25%
Sync With Taka
Card-0301.png 15%
Sync With Uchiha Clan
Card-2071.png

Card-2072.png

25%
Card-2062.png Card-2063.png Card-2064.png 30%
Sync With Wisdom
Card-0231.png Card-0434.png Card-0844.png

Card-0232.png Card-0435.png Card-0845.png

10%
Card-0728.png Card-2033.png Card-2049.png 15%
Card-0560.png

Card-0561.png

20%
Card-0811.png

Card-0812.png


Card-0813.png

25%
Card-0627.png

Card-0628.png

30%

Jutsus

Character Duration
Ninjutsu
Lowers chance of receiving jutsu sealing by 90%
Card-0510.png

Card-0511.png

2 turns
Advertisement